/Files/images/2013_rk/shevchenkova_svtlitsya/шевченкова світлиця 4.JPG

Матеріали в музеї розміщені на 12 стендах, поділені на 4 блоки, які розповідають про роль Т.Шевченка і його місце в українській літературі, про його життя і творчість, вшанування пам’яті поета, безсмертне життя його літературно-мистецької спадщини. Зоровими центрами всієї експозиції музею є копії картин І.Їжакевича «Перебендя» та М.Божія «Думи мої, думи мої…».

У горизонтальних вітринах під стендами розміщені цікаві експонати: факсимільні видання цензурного і позацензурного «Кобзаря» 1840 р., рукописної збірки «Три літа», альбому малюнків 1845р., «Малої (захалявної) книжки», «Більшої книжки», «Дневника» Т.Шевченка, «Букваря южнорусского», «Заповіт» Шевченка 150-ма мовами народів світу,видання творів Шевченка різних років, портрети Шевченка (вишивка, інкрустація, різьба, бісер), фотоальбоми з літературного краєзнавства, дослідження учнів, подарунки з автографами письменників Черкащини та інших видатних людей.

Передня стіна

/Files/images/2013_rk/shevchenkova_svtlitsya/Новый рисунок (3).png

На передній стіні представлено тему «Шевченко й сучасність». У центрі – автопортрет поета 1840р. в старовинному українському рушнику. По обидва боки портрета його вислів:

І забудеться срамотня

Давняя година.

І оживе добра слава,

Слава України.

Нижче портрета панно, яке символізує розквіт Шевченкового слова в сучасній України. В центрі картини на фоні силуету Великого Кобзаря – дівчина з бандурою в українському національному одязі Черкаського краю. Вишиваний рушник, який із переднього плану стелиться на задній і переходить в дорогу в далекі світи символізує шлях українського народу з минулого в сучасне і майбутнє. Символами краси й процвітання рідної землі, її багатства є мальва і калина, соняшники і волошки, ваговите колосся й безкрає пшеничне поле. Зливаючись із синню світлого, погожого неба, воно витворює кольори національного прапора України. Символами щасливої долі незалежної України виступають сонце і веселка у верхньому лівому кутку. Глибокого символічного звучання набуває образ потужного птаха, що злітає в небо, розпростерши крила, одне з яких поступово переходить в сторінки книжки. Цей образ символізує прагнення українського народу до волі, до світлого майбуття через знання і освіту, через Шевченкове слово правди.

По обидва боки цього композиційного центру стіну прикрашають вишивані портрети Тараса Шевченка, обкладинки «Кобзаря» і слова «Заповіту» та експозиція «Твори Шевченка мовою вишивки».

Довершує композиційний блок передньої стіни бюст Тараса Шевченка на тумбі, яка обрамлена рушником, вишитим старійшиною педагогічного колективу 92-річною Лозовською Зінаїдою Владиславівною.

Права бокова стіна

/Files/images/2013_rk/shevchenkova_svtlitsya/Новый рисунок (4).png

1-ий експозиційний блок – «Шевченко – поет, художник, просвітитель»

І стенд

 • · Титульна сторінка «Кобзаря» 1840 року.
 • · Вислів П.Куліша: «Його устами весь наш народ заспівав про свою долю».
 • · Репродукція картини Т.Шевченка «Катерина».

ІІ стенд

· Автопортрет Шевченка 1843 року і обкладинка альбому «Живописная Украина».

 • · Слова Т.Шевченка із листа до П.Гессе віл 01.10.1844 р.: «Мне кажеться, будь родина моя самая бедная, ничтожная на земле – и тогда бы она мне казалась краше всех Италий… обладая в мале искусством в живописи, предпринял я издание, названное мною «Живописная Украина».
 • · Репродукція офортів «Дари в Чигирині», «Судна рада», «Видубицький монастир».

ІІІ стенд

 • · Слова Т.Шевченка: «Я так люблю дітей, що не надивився б на справжній відбиток ангела».
 • · Обкладинка Шевченкового «Букваря».
 • · Слова Т.Шевченка з листа до М.Чалого від 04.01.1861р.: «Думка єсть за «Букварем» напечатать лічбу (арифметику) – і ціни, і величини такої ж, як і «Буквар». За лічбою – етнографію і географію в 5 копійок. А історію, тільки нашу,може, вбгаю в 10 копійок. Якби Бог поміг оце мале діло зробить, то велике б само зробилося».
 • · Репродукція картини Т.Шевченка «Селянська родина».

Вітрина під стендами 1-го блоку

 • · Факсимільні видання цензурного і позацензурного «Кобзаря» 1840 року.
 • · Альбоми мистецької спадщини Шевченка-художника.
 • · Факсимільне видання рукописного збірника «Три літа».
 • · Видання творів Шевченка різних років.
 • · «Заповіт» 150 мовами народів світу.
 • · Видання творів Шевченка для дітей.

/Files/images/2013_rk/shevchenkova_svtlitsya/Новый рисунок 1(4).png

Емоційний центр експозиції – копія картини М.Божія «Думи мої»

(панно розміром 1,5 × 2,1 м)

Вітрина під картиною

 • · Факсимільні видання «Малої (захалявної) книжки», «Більшої книжки», щоденника Т.Шевченка.
 • · «Буквар южнорусскій» (титульна сторінка, розгорнутий вигляд).
 • · «Буквар южнорусскій» (титульна сторінка, розгорнутий вигляд).

2-ий експозиційний блок – «Посмертне життя Шевченка»

/Files/images/2013_rk/shevchenkova_svtlitsya/Новый рисунок (4)фік.png

ІV стенд

 • · Пам’ятники Шевченкові в Україні та за кордоном (фоторепродукції).
 • · В центрі стенда слова А.Малишка:

Не в землі він лежить, –

Над землею стоїть, як з граніту,

Так що, як не дивись, –

А видно його всьому світу.

V стенд

Лауреати Національної премії імені Т.Шевченка

 • · Пам’ятний знак і диплом лауреата (фото).
 • · Перші лауреати премії 1962 року (фото).

· Фотопортрети найвидатніших письменників-лауреатів.

VІ стенд

Шевченко і Тальнівщина

 • · Фотографії мисливського замку і парку в м. Тальному, де в 1845 р. був Т.Шевченко.
 • · Т.Шевченко серед польських політичних засланців (фото) і слова поета із листа до Б.Залеського (січень 1854р.): «Земляка із Тального Михайла, земляка Сераковского, обними и поцелуй так, как я бы его поцеловал» (фото).
 • · В центрі стенда слова Т.Шевченка із повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали»: «Я глаз не мог отвести от этого импровизированного освещения. Мне казалось, что я вижу на бесконечном горизонте и Звенигородку, и Тальне, и даже самую Умань».
 • · Портрет І.Їжакевича – уродженця с. Вишнополя Тальнівського району, ілюстратора творів Т.Шевченка.
 • · Репродукції картин І.Їжакевича до творів Т.Шевченка.

Вітрина під стендами 2-го блоку

 • · Роботи учнів та подарунки відвідувачів музею за тематикою «Відтворення образу Шевченка різними видами мистецтва».

Задня стіна

1-й експозиційний блок – «Життя Т.Шевченка до заслання»

/Files/images/2013_rk/shevchenkova_svtlitsya/Новый рисунок (5).png

І стенд

 • · У центрі портрет малого Тараса.
 • · Під портретом уривок із вірша Т.Шевченка «А.О.Козачковському»: «Давно те діялось. Ще в школі…» (до слів «Та й списую Сковороду»).
 • · Репродукції картини і малюнків «Хата батьків Шевченка», «Малий Тарас слухає кобзаря», «Смерть матері», «Смерть батька», «Тарасова наука», «Тарас – пастух», «Т.Шевченко – козачок у пана Енгельгардта», «Поміщик Енгельгардт карає Тараса за малювання»; фотографії хати дяка у Керелівці, будинку Енгельгардта у Будищах.

ІІ стенд

 • · У центрі автопортрет Шевченка 1840 року.
 • · Під портретом уривок із листа Шевченка до брата Микити: «Живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь… – велике щастя бути вольним чоловіком. Робиш, що хочеш, ніхто тебе не спинить».
 • · Репродукції картин «Зустріч Т.Шевченка з І.Сошенком», «Молодий Тарас Шевченко у Карла Брюллова», «В.Жуковський», «Вручення відпускної».
 • · Фотокопії відпускної Т.Шевченка, портрети визволителів Тараса з кріпацької неволі.
 • · Малюнки Шевченка періоду навчання в академії («Смерть Лукреції», «Є.Гребінка», «Циганка-ворожка»).

ІІІ стенд

 • · У центрі автопортрет Шевченка 1845 року.
 • · Під портретом уривок із вірша «Три літа»:

Невеликії три літа

Марно пролетіли…

А багато в моїй хаті

Лиха наробили.

 • · Над портретом фотокопія атестата Шевченкові на звання художника, репродукція картини «Шевченко серед членів Кирило-Мефодіївського братства».
 • · Під портретом титульна сторінка альбому «Три літа», автограф «Заповіту», фото А.О.Козачковського, репродукції картин «Т.Шевченка везуть на заслання», «Тарас Шевченко в казематі», фото «Каземат ІІІ відділу».

Вітрина під стендом 1-го блоку

 • · Карта «Шевченківські місця на Черкащині».
 • · Фотоальбом «Тарас Шевченко – наш великий земляк».
 • · Путівник по місцях батьківщини Тараса Шевченка.
 • · Повість С.Васильченка «В бур’янах», повість Є.Білоусова «Тарасове перо», роман О.Іваненко «Тарасові шляхи», спогади про Тараса Шевченка, книги про життя і творчість поета П.Зайцева, О.Кониського, В.Анісова і Є.Середи, О.Білецького і О.Дейча, П.Федченка.

Емоційний центр експозиції – копія картини І.Їжакевича

/Files/images/2013_rk/shevchenkova_svtlitsya/Новый рисунок (7).png

«Перебендя»

( панно розміром 1,15 × 2,1 м)

Вітрина під картиною

 • · Дослідження творчості поета різних авторів.
 • · Шевченківський словник у 2-х томах.
 • · Планшет живопису Тараса Шевченка.
 • · Ювілейні номери різних журналів.
 • · Путівники по місцях перебування Шевченка на Черкащині.
 • · Книга «Портрети українських кобзарів О.Сластьона».

2-ий експозиційний блок – «Шевченко на засланні. Останні роки життя»

/Files/images/2013_rk/shevchenkova_svtlitsya/Новый рисунок (8).png

І стенд

 • · У центрі автопортрет Шевченка 1847 року.
 • · Під портретом уривок із вірша Т.Шевченка «А.О.Козачковському»:

І довелося знов мені

На старість з віршами ховатись,

Мережать книжечки, співати

І плакати у бур’яні,

І тяжко плакать...

 • · Над портретом фотографія керівника експедиції по Аральському морю О.Бутакова, автограф поета із захалявної книжечки.
 • · Репродукції малюнків Т.Шевченка періоду заслання («Серед товаришів у казармі», «Шевченко і байгуші», «Казахський хлопчик розпалює грубку», «Шевченко за малюванням товариша»), акварелі, зроблені під час експедиції по Аралу.

ІІ стенд

 • · У центрі автопортрет Шевченка з бородою 1857 року.
 • · Під портретом цитата із щоденника поета (запис від 20 червня 1857р.):

«Мне кажеться, что я точно тот же, что был и десять

лет тому назад. Ни одна черта в моём внутреннем образе

не изменилась. Хорошо ли это? Хорошо».

 • · Над портретом репродукції картин «Шевченко на пароплаві повертається із заслання», «Т.Шевченко і М.Щепкін оглядають кремль у Москві».
 • · Під цитатою фотографія Марка Вовчка, картина «Зустріч Т.Шевченка з Марком Вовчком та І.Тургенєвим», автограф листа до Марка Вовчка від 25.05.1859р.
 • · Фото братів Шевченка Йосипа та Микити, репродукція картини «Зустріч Т.Шевченка з сестрою Яриною», малюнок Шевченка « В Черкасах».
 • · Титульна сторінка «Кобзаря» 1860 року, картина «Шевченко одержує звання академіка-гравера», диплом Т.Шевченка на звання академіка.

ІІІ стенд

 • · У центрі незакінчений автопортрет Т.Шевченка 1861 року.
 • · Під портретом слова І.Франка:

«Він був сином мужика, і став володарем у царстві духа.

Він був кріпаком, і став велетнем у царстві людської культури.

Він був самоуком, і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам

і книжним ученим…»

 • · Над портретом репродукції малюнків «Смерть Т.Шевченка» В.Савіна та «Шевченко у труні» В.Верещагіна.
 • · Під цитатою репродукції картин «Похорон Т.Шевченка в Петербурзі на Смоленському кладовищі», «Похорон Т.Шевчена в Каневі».
 • · Фотографії могили Тараса Шевченка (первісний вигляд 1861 р., жандарми на могилі поета 1914р., пам’ятник на могилі 1938р., сучасний вигляд).

Вітрина під стендом 2-го блоку

 • · Матеріали, зібрані і виготовлені членами ради світлиці
 • · Книги письменників Черкаського краю з автографами.
 • · Матеріали із місцевих газет, журналів.
 • · Подарунки у «Шевченкову світлицю».

Ліва бокова стіна

/Files/images/2013_rk/shevchenkova_svtlitsya/Новый рисунок (9).png

6 віконних вітражів на шкільну тематику.

Кiлькiсть переглядiв: 356