• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка для батьків

Проблема батьків і дітей. В усі часи сім'я була і залишається найважливішим інститутом суспільства. /Files/images/teacher-parent-240-j-528175.jpg

Зміни, які відбуваються у сім’ї, змінюють її роль у суспільстві, впливають на його стан і розвиток. Тому кожне суспільство зацікавлене у стійкій, духовно і морально здоровій сім’ї. Найважливішими об’єктами вивчення соціології сім’ї є шлюб і сім’я.
Сім’я є більш складною системою відносин, ніж шлюб, оскільки вона, як правило, об’єднує не тільки подружжя, але й їх дітей, а також інших родичів та близьких.
Соціологічні дані показали, що рівень емоційного і в цілому інтелектуального розвитку в дітей які виховуються у дитячих будинках значно нижчий, ніж у тих, що виховуються у сім’ях. Звичайно, і сім’ї бувають різними. Не випадково багато підлітків висловлюють думку, що сім’я здебільшого займається їх матеріальним забезпеченням: одягом, харчуванням і т.д., що дорослим ніколи спілкуватись з дітьми, а то і бажання такого у них досить часто немає. В результаті саме не формальні групи служать тим психологічним "сховком”, якого не вистачає дитині в сім’ї. Особливо актуальною є ця проблема в умовах міста, де соціальний контроль майже не бере участі у вихованні молоді, хоча громадська думка могла б бути сьогодні одним із ефективних засобів соціалізації, в тому числі і допомоги сім’ї.
В передпідлітковий і підлітковий періоди в життя молоді входять так звані неформальні групи ровесників з їх специфікою "субкультур”, груповими цінностями, суворо регламентованим лідерством. Нерідко ці групи успішно конкурують із сім’єю, чому можна радіти, коли група соціально здорова, а сім’я неблагонадійна, але що не може не викликати тривоги, так це, коли моральна перевага на боці негативної групи чи деформованої сім’ї. Їх поведінка в подібній ситуації залежить від закладеного в дітях в їх морального становлення певного "запасу міцності”, який може будуватися в першу чергу на моральному авторитеті батька і матері.
Значимість цього фактору в тому, що неформальні групи є основним "каналом впливу” морально нечистих, але багатих сімей на інших підлітків. Ряд дослідників, говорячи про властиву таким сім’ям корисливу орієнтацію, відзначають, що це — результат деформації не лише потреб, але й уявлень про можливості і шляхи їх задоволення, наслідок переконання, що здобути матеріальні блага можна без особливих труднощів, не працюючи. Приводами для таких настроїв є факти безгосподарності, розбазарювання народного добра, безвідповідального ставлення до техніки, матеріалів, природи. Все це, по-перше, знецінює в очах молоді значення праці та її результатів, по-друге, формує байдуже ставлення до крадіїв, підриває віру в справедливість і непорушність права і законності.
Зрозуміло, що приклади безкарності, навіть процвітання аморальності — хай і в сусідських сім’ях — знецінюють потенціал виховання навіть в морально здоровій сім’ї, зводить в деякий закон "подвійну” мораль, невідповідність слова і діла, створюють іноді незаперечні в очах підлітків аргументи на користь цинічного і діляцького ставлення до людей, до життя . Елементи соціальної корозії непомітно підточують моральні цінності — переконаність, трудову мораль, патріотизм. Неминучим наслідком цього є падіння інтересу до суспільних справ, бездуховність, скептицизм. Зростає прошарок людей, для яких ціль життя зводиться до матеріального достатку, до наживи будь-якими способами та шляхами.
Останнім часом загострилася проблема наркоманії серед молоді, яка охопила не тільки традиційно занепалі деформовані сім’ї, але й повністю благополучні, особливо коли їх розглядати з точки зору матеріального достатку.
Руйнування моральних устроїв веде і до вседозволеності, розпусти в сфері статевих відносин, причому ці відхилення є результатом пияцтва не лише самих підлітків але і їх батьків. До пияцтва, наркоманії, статевої розпусти досить часто спонукає рання міграція молоді, особливо жіночої, її відрив від звичного соціального середовища сім’ї, анонімність і фактична безконтрольність міського спілкування, безкарність і безтурботність тих, хто будучи відповідальним за інтеграцію молодих мігрантів в трудові колективи, фактично не виконують своїх обов’язків, пускають роботу в молодіжних гуртожитках на самовплив, підміняють її набором формальних "заходів”.
На поведінку дитини, підлітка впливає і зростання кількості неповних сімей, в яких навіть за інших сприятливих умов знижуються і економічні, і виховні можливості, так як найчастіше після розлучення дитина залишається з матір’ю, в якої обмаль і сил, і часу для спілкування з нею. Вікова психологія підлітка така, що втрата одного із батьків, навіть і поганого, досить часто негативно відбивається на моральному формуванні його особистості.Перебуваючи в тісному взаємозв’язку із соціальним організмом, будучи його невід’ємною частиною, сім’я неминуче реагує на будь-які позитивні і негативні зміни у всій соціальній системі, підпадаючи під її вплив. Водночас вона сама впливає на її функціональний розвиток. Спад виробництва, інфляція, безробіття, невпевненість у завтрашньому дні, що стали прикметами нашого життя, сприяють виникнення деяких негативних моментів у функціонуванні і розвитку сім’ї, послабленню її стабільності. Радикальні умови щодо оздоровлення економічного, соціально-політичного та духовного життя нашого суспільства позитивно впливатимуть на зміцнення сім’ї, збагачення її соціальних функцій.Сім’я, як відомо, має виховну функцію — це здійснення соціалізації дитини і виховання дітей і виховання дітей аж до досягнення ними соціальної зрілості. Під вихованням розуміється система цілеспрямованого впливу на особистість з метою прищеплення їй певних моральних норм і зразків поведінки, а також певних морально-психологічних і фізичних якостей. Соціалізація — явище більш широке, яке включає також всю сукупність обставин і факторів, що стихійно складаються і припливають на стан та розвиток особистості. Внаслідок соціалізації особа засвоює певний рівень соціальних норм і цінностей, включається в суспільне життя.
В сучасних умовах відбувається поступовий перехід до такої форми сім’ї, яка інтегрує інтереси її членів. Важливого значення набувають функції, пов’язані із спілкуванням, взаємодопомогою, емоційними відносинами подружжя, батьків і дітей. Створення умов для розвитку особистостей і щастя кожного із подружжя, емоційна підтримка старих батьків і у випадку необхідності догляд за ними, виховання дітей і підлітків — ці функції є однаково важливими як для суспільства, так і для членів сім’ї. Батьківські обов’язки полягають в вихованні дітей, зміцненні психологічної і педагогічної допомоги.Важливу роль у сучасних сімейно-шлюбних відносинах відіграють правові відносини, які регламентують закріплені в юридичних нормах взаємні права і обов’язки подружжя, батьків і дітей один до одного. Між батьками і дітьми виникають відносини, які бувають особистими і майновими. До особистих відносин відносяться: право дитини на ім'я, по батькові і прізвищі, відповідно право й обов'язок батьків дати дитині ім'я, по батькові і прізвищі; право й обов'язок батьків виховувати своїх неповнолітніх дітей і право дітей на одержання виховання від батьків, право й обов'язок батьків на здійснення представництва від імені дітей і право дітей на захист своїх прав і інтересів. Батьки рівні в правах і обов'язках у відношенні дітей. Серед обов'язків батьків перше місце займає їхній обов'язок виховувати дітей. Цей обов'язок є одночасно і правом батьків. Тому батьки не можуть передати своє право на виховання дитини іншому обличчю (діду, бабусі, родичам). Щоб виховувати дітей, треба проживати з ними разом, спілкуватися з дітьми, робити на них особистий вплив. На жаль, далеко не у всіх сім’ях справа з вихованням дітей обстоїть благополучно. Щорічно в ОВД за різні злочини доставляється понад 900 тис. дітей, 50 тис. хлопців ідуть з сімей і попадають у приймачі-розподільники.
Батьки зобов'язані робити нагляд за неповнолітніми дітьми. Нагляд — елемент виховання. Його обсяг і форма залежать від віку дітей, від їхніх індивідуальних особливостей. В основі нагляду повинне лежати взаємна довіра дітей і батьків. Крім того, батьки залучаються до відповідальності за шкоду, заподіяна їхніми неповнолітніми дітьми
Кiлькiсть переглядiв: 741